DSC08061.jpg

林桑 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

DSC07620.JPG

林桑 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

DSC07395.JPG

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC07130.JPG

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  

DSC05389.jpg

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC05587.jpg

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC05511.JPG

林桑 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

DSC05448.jpg

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 DSC05153.JPG

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC04267.JPG

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC04062.JPG  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC04136.JPG  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC03531.jpg  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC03335.jpg  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC02756.JPG

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC02584.JPG  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC02425.JPG

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC02525.jpg

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC02086.jpg  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    

2013.9.29德昌訂婚

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC01359.JPG  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC01464.JPG  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC01299.JPG  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC01249.JPG

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC01161.JPG  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC01094.JPG  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC01032.JPG  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC00953.JPG  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01.jpg  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC09475.JPG

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC09427.JPG

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01.jpg  

林桑 發表在 痞客邦 留言(153) 人氣()

 

DSC09058.JPG

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01   

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

p01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

 P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC04949

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2013金蛇年新春宜蘭、新北3日遊『行程規劃路線』

林桑這次計畫到宜蘭、新北旅遊三天兩夜,這次旅遊多了一位成員,就是我的小兒子-泳霆。

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC04419

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

DSC04494

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01    

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P03  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P01  

津華火鍋創立於民國91年,至今已經開業12年有了 ~

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P02  

位於安平路上(開臺天后宮前)有一家超人氣的韮菜盒子

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

 P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 P01  

‎[南投竹山紫南宮]龍寶寶領取紀念幣!

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

P01  

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

   P08

固定每週六下午都會在章魚體智能工作室前的廣場學習直排輪

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

P07  

[老牌石頭火鍋]位於台南市永康區文化路100號

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

11001

「神農街」昔日被稱為"北勢街",是目前台南市保存最完善的老街,也是"五條港文化園區"最重要的據點。"五條港"在清初台灣對外主要的門戶,而「神農街(北勢街)」所在位置正是港區的中央,可說是當時最熱鬧的街道。

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

照片014

「矮仔成蝦仁飯」原起於1922年,第一代的老闆葉成根據日本口味研究出獨門美味的蝦仁飯在當時的西門市場設攤,經多次遷移在俗稱新町的中正路、海安路上,後來又搬遷到現在的位置,海安路一段66號。

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

照片001 

王品集團-藝奇新日本料理位在台南公園路上(華納威秀旁)

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 照片001 

在嘉義舊監獄的外牆有著特殊的翻牆假犯人,特別引人注目。

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 照片001 

[嘉義]民雄金桔農莊

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 照片002

南投目前最熱門旅遊景點之一,就屬向山遊客中心了!

林桑 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

1 234